Kontakt

EAST STUDIO Sp z o.o.

CEO, head of production
Maciej Rzączyński
icon_mail maciej@eaststudio.pl
512 007 123

vice-president 
Krzysztof Rzączyński
icon_mail krzysztof@eaststudio.pl
 502 620 286

legal department 
mec. Marta Rzączyńska
icon_mail mrzaczynska@rbslegal.pl 
668 468 583

BIURO WARSZAWA

(+48) 512 007 123

Ul. Łowicka 58/4a

02-531 Warszawa

 

 

Faktury prosimy wystawiać na następujące dane:

 

East Studio Sp. z o.o.
Ul. Łowicka 58/4a
02-531 Warszawa

NIP: 7123201260
REGON: 060590868
KRS: 0000355982
Numer rachunku bankowego (ING Bank): 82 1050 1953 1000 0090 3053 4474

 

 

EAST STUDIO Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Łowicka 58 /4a, 02-531 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000355982, NIP: 7123201260, REGON: 060590868, kapitał zakładowy w wysokości 368.000,00 zł