CONTACT


ADRES KORESPONDENCYJNY | BIURO
biuro@eaststudio.pl
East Studio Sp. z o. o.
ul. Chełmska 21, bud. 4, p. 32
00-724 Warszawa 
POLAND

DANE REJESTROWE | INFORMACJE PRAWNE
East Studio Sp. z o. o.
ul. Bartycka 55/15
00-716 Warszawa 

NIP: 712 320 12 60, KRS: 0000355982
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 460.000,00 zł.


PRODUCERS
producers@eaststudio.pl

MACIEJ RZĄCZYŃSKI
Producer

DAWID JANICKI
Producer

KRZYSZTOF RZĄCZYŃSKI
Creative Producer

POLA ŁANGOWSKA
Executive Producer


LITERARY MANAGER
paulina.jozefina@eaststudio.pl

PR & PARTNERSHIPS
sabina@publicrepublic.pl